Lakimiehen tehtävänä on aina kartoittaa sovinnon mahdollisuus. Suurin osa hometaloriidoista onneksi sovitaan ja usein sopimista helpottaa ammattitaitoiset lakimiehet. Asiassa pyritään ensisijaisesti sovintoratkaisuun, mikäli se vain on tapauskohtaisuus huomioiden mahdollista. Suomessa on myös toimiva tuomioistuinsovittelujärjestelmä, jossa ulkopuolinen ja puolueeton sovittelija auttaa sovinnon syntymistä. Lakimiehen rooli on yhtä merkittävä myös sovintoratkaisuissa, koska lakimies huolehtii sovinnon laillisuudesta ja järkevyydestä sekä esimerkiksi sovintosopimuksen juridisesta toteutuksesta.

Lakimieheen kannattaa olla yhteydessä heti, kun epäilee virhettä. Yleinen harhaluulo on, että kiinteistön kaupassa myyjä olisi vastuussa viisi vuotta kaupasta riippumatta siitä, milloin virhe on havaittu. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen. Oikeuskäytännössä kohtuullinen aika on saattanut olla vain 3–4 kuukautta siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai voinut sen havaita. Asuntokauppalain mukainen takaraja reklamoimiselle käytetyn asunnon kaupassa on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Kiinteistöjen kauppaa säätelevän maakaaren mukainen takaraja reklamoimiselle on viisi vuotta.

Ei yleensä kukaan. Suurimpia riskejä asunto- ja kiinteistökaupassa on myyjän kyvyttömyys suoriutua hinnanalennuksen tai kauppahinnan palautuksen maksamisesta.

Asianajotoimisto Teräskulma Oy noudattaa hometalopalvelussa Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde jutun vastapuolen kanssa.

Neuvonta sisältää yhden maksuttoman puhelinneuvottelun, jossa lakimiehen kanssa kartoitetaan soittajan tilanne ja mahdollisuuksien mukaan selvitetään tämän oikeudet ja mahdollisuus hyödyntää oikeusturvavakuutusta.

Ostajan asema kiinteistökauppaa koskevassa lainsäädännössä on verraten vahva. Ostajan asemaa suojataan mm salaisen virheen virhevastuusäännöksillä, joiden mukaan myyjä voi joutua vastuuseen piilevistä virheistä, jotka ilmenevät viiden vuoden sisällä kaupasta. Riitojen välttämisessä keskeisintä on se, että jo ennen kauppaa sekä myyjä että ostaja tietävät, missä kunnossa kohde on. Kohteen kunnon selvittämiseen kannattaa käyttää kuntotarkastajaa, jolla on hyvä ammattitaito ja kokemusta. Kiinteistön kauppaa säätelevä maakaari antaa myös mahdollisuuden sopia jo kauppakirjassa laajasti siitä, mistä myyjä vastaa ja mistä ei. Vastuunrajausten tulee kuitenkin olla hyvin täsmällisiä ja vastuunrajausten laatimisessa kannattaa olla yhteydessä kiinteistökaupan virhetilanteisiin erikoistuneeseen lakimieheen niissäkin tapauksissa, joissa kohde on tarkoitus myydä kiinteistönvälittäjän kautta.

Reklamaation voi tehdä itsekin, mutta suositeltavaa on jättää reklamaation tekeminen kiinteistöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi, sillä laissa on säännöksiä koskien reklamaation sisältöä. Esimerkiksi pelkkä virheen ilmoittaminen myyjälle ei täytä reklamaation sisällölle asetettuja vaatimuksia.

Eivät. Kaikki puhelumme ovat luottamuksellisia.

 
Vastaukset kysymyksiin on laatinut asianajaja Esa Kärnä. Vastaukset ovat kokemukseen perustuvia vastauksia yleisiin kysymyksiin. Yksittäistapaukseen vastauksia ei voida suoraan soveltaa, vaan asia tulee aina varmistaa lakimieheltä.