Hometalopuhelin | Maksuton lakineuvonta asumis- ja rakennusasioihin

Ongelmia asuntokaupassa?

Asianajotoimisto Teräskulman valtakunnallinen hometalopuhelin neuvoo maksutta kaikissa asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä riita-asioissa ma–pe klo 8–16.

Soita 0400 198 891

Hometalopuhelimen neuvonta on maksutonta.

Hometalopuhelimen lakimiehet auttavat silloin, kun unelma uudesta kodista muuttuu painajaiseksi. Mitä tehdä, kun hyväkuntoisena ostettu asunto osoittautuukin hometaloksi? Asunto- ja kiinteistökaupan virhetilanteisiin erikoistuneet lakimiehet kertovat, kuinka tilanteesta selvitään ja miten ostajan kannattaa menetellä. Koska hometalo-ongelmat ovat raskaita molemmille osapuolille, avustamme myös myyjiä, jotka ovat saaneet reklamaation ostajalta.

Hometalopuhelin palvelee myös rakennusprosessiin liittyvissä erimielisyyksissä. Jos esimerkiksi kattoremontin tai ikkunaremontin toteutus ei ole vastannut sovittua, hometalopuhelimen lakimies neuvoo tilaajaa oikeudesta hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Neuvomme myös rakennusliikkeitä tilanteissa, joissa kysymys on esimerkiksi urakoitsijan vastuusta tilaajalle tai urakoitsijoiden välisestä vastuun jakautumisesta.

Jos et pysty soittamaan palveluaikana, voit lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostilla osoitteeseen hometalopuhelin@teraskulma.com tai tekstiviestillä numeroon 0400 198 891. Kerro viestissä nimesi ja puhelinnumerosi sekä milloin toivot yhteydenottoa. Voimme sopia maksuttoman puhelinneuvottelun ajankohdaksi myös illan tai viikonlopun.

Yleisimmät kysymykset

Epäilen, että ostamassani talossa on sisäilmaongelma, vaikka myyjä vakuutti talon olevan hyväkuntoinen. Missä vaiheessa minun kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen?

Lakimieheen kannattaa olla yhteydessä heti, kun epäilee virhettä. Yleinen harhaluulo on, että kiinteistön kaupassa myyjä olisi vastuussa viisi vuotta kaupasta riippumatta siitä, milloin virhe on havaittu. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen. Oikeuskäytännössä kohtuullinen aika on saattanut olla vain 3–4 kuukautta siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai voinut sen havaita. Asuntokauppalain mukainen takaraja reklamoimiselle käytetyn asunnon kaupassa on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Kiinteistöjen kauppaa säätelevän maakaaren mukainen takaraja reklamoimiselle on viisi vuotta.

Voiko reklamaation tehdä itse?

Reklamaation voi tehdä itsekin, mutta suositeltavaa on jättää reklamaation tekeminen kiinteistöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi, sillä laissa on säännöksiä koskien reklamaation sisältöä. Esimerkiksi pelkkä virheen ilmoittaminen myyjälle ei täytä reklamaation sisällölle asetettuja vaatimuksia.

Kuka maksaa lakimieskulut hometaloriidassa?

Jokainen osapuoli maksaa omat lakimieskulunsa omalle avustajalleen. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä jutun hävinnyt osapuoli yleensä velvoitetaan lisäksi korvaamaan jutun voittaneen vastapuolen oikeudenkäyntikulut asiassa. Oikeusturvavakuutukset korvaavat yleensä omia lakimieskuluja, mutta vastapuolen kuluja kattavat vakuutukset ovat harvinaisia, eivätkä kaikki vakuutusyhtiöt edes myy sellaisia.

En halua riidellä hometaloasiasta vaan sopia esimerkiksi remonttikulujen jakamisesta ostajan ja myyjän välillä. Onko lakimiehestä tällöin mitään hyötyä?

Lakimiehen tehtävänä on aina kartoittaa sovinnon mahdollisuus. Suurin osa hometaloriidoista onneksi sovitaan ja usein sopimista helpottaa ammattitaitoiset lakimiehet. Asiassa pyritään ensisijaisesti sovintoratkaisuun, mikäli se vain on tapauskohtaisuus huomioiden mahdollista. Suomessa on myös toimiva tuomioistuinsovittelujärjestelmä, jossa ulkopuolinen ja puolueeton sovittelija auttaa sovinnon syntymistä. Lakimiehen rooli on yhtä merkittävä myös sovintoratkaisuissa, koska lakimies huolehtii sovinnon laillisuudesta ja järkevyydestä sekä esimerkiksi sovintosopimuksen juridisesta toteutuksesta.

Jos myyjä on maksukyvytön, kuka maksaa hinnanalennuksen tai kauppahinnan palautuksen?

Ei yleensä kukaan. Suurimpia riskejä asunto- ja kiinteistökaupassa on myyjän kyvyttömyys suoriutua hinnanalennuksen tai kauppahinnan palautuksen maksamisesta.

Mitä hometalopuhelimen maksuttomaan neuvontaan sisältyy?

Neuvonta sisältää yhden maksuttoman puhelinneuvottelun, jossa lakimiehen kanssa kartoitetaan soittajan tilanne ja mahdollisuuksien mukaan selvitetään tämän oikeudet ja mahdollisuus hyödyntää oikeusturvavakuutusta.

Olen myymässä vanhaa omakotitaloa. Miten voin pyrkiä välttämään riitatilanteet?

Ostajan asema kiinteistökauppaa koskevassa lainsäädännössä on verraten vahva. Ostajan asemaa suojataan mm salaisen virheen virhevastuusäännöksillä, joiden mukaan myyjä voi joutua vastuuseen piilevistä virheistä, jotka ilmenevät viiden vuoden sisällä kaupasta. Riitojen välttämisessä keskeisintä on se, että jo ennen kauppaa sekä myyjä että ostaja tietävät, missä kunnossa kohde on. Kohteen kunnon selvittämiseen kannattaa käyttää kuntotarkastajaa, jolla on hyvä ammattitaito ja kokemusta.

Kiinteistön kauppaa säätelevä maakaari antaa myös mahdollisuuden sopia jo kauppakirjassa laajasti siitä, mistä myyjä vastaa ja mistä ei. Vastuunrajausten tulee kuitenkin olla hyvin täsmällisiä ja vastuunrajausten laatimisessa kannattaa olla yhteydessä kiinteistökaupan virhetilanteisiin erikoistuneeseen lakimieheen niissäkin tapauksissa, joissa kohde on tarkoitus myydä kiinteistönvälittäjän kautta.

Miksi hometalopuhelimen lakimies kysyy osapuolten tiedot ennen neuvojen antamista?

Asianajotoimisto Teräskulma Oy noudattaa hometalopalvelussa Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde jutun vastapuolen kanssa.

Voivatko ulkopuoliset saada tiedon siitä, että olen kysynyt neuvoa hometalopuhelimen lakimieheltä?

Eivät. Kaikki puhelumme ovat luottamuksellisia.

Vastaukset kysymyksiin on laatinut asianajaja Esa Kärnä. Vastaukset ovat kokemukseen perustuvia vastauksia yleisiin kysymyksiin. Yksittäistapaukseen vastauksia ei voida suoraan soveltaa, vaan asia tulee aina varmistaa lakimieheltä.