OLEMME ASIANAJOTOIMISTO

Asianajotoimisto on eri asia kuin lakitoimisto. Vain asianajotoimistoa käyttämällä voit varmistua siitä, että saat neuvoja luotettavalta, koulutetulta ja tarkkaan valvotulta lakialan ammattilaiselta.

Olemme sitoutuneet tiukkoihin laatukriteereihin, jotka takaavat asiakkaillemme parhaan palvelun. Asianajotoimistoa käyttämällä saat turvaa ja suojaa niin yrityksenä kuin kuluttajana. Esimerkiksi asianajotoimiston palkkion voit saattaa ilmaiseksi Suomen Asianajajaliiton käsiteltäväksi palkkioriita-asiana. Lisäksi asianajotoimistoa sitoo tarkat vaatimukset mm. esteettömyydestä, jolloin voit varmistua siitä, ettei sama toimisto voi neuvoa riidan eri osapuolia.

Meitä valvoo Suomen Asianajajaliitto, joka ei ole ammattiliitto, vaan asianajajia ja asianajotoimistoja valvova julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajaja ja asianajotoimisto ovat suojattuja nimikkeitä, toisin kuin juristi ja lakimies (kuka tahansa voi sanoa olevansa juristi tai lakimies).

Varmistathan, että käytät lakiasioissasi aina asianajotoimistoa.

Lisätietoa löydät esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sivulta alla olevan linkin kautta:

Miksi valita asianajaja